Contacto

Unidad Terapéutica
Casa Clara Campoamor, Local Nº 8
Avda. Infanta Elena, 11
27003 – Lugo
E-mail: afalu@afalu.org
Teléfonos: 607 843 384

Centro de día de Azheimer de Lugo
Calle Juana La Loca Nº 27 Bajo
27004 Lugo
E-mail: centrodiaafalu@hotmail.com
Teléfonos: 982 263 838
Fax: 982 212 648

Unidad Terapeútica en Vilalba
Teléfonos: 607 843 384
E-mail: afalu@afalu.org

Centro de Día de Alzheimer en Ourense
Rúa Bernardo González Cachamuiña Nº 18, Bajo.
Teléfono: 988 615 207