ASAMBLEA 2022

Convocatoria de asamblea:
Por medio da presente convócase a socios/ as á asemblea ordinaria anual, que terá lugar o vindeiro mércores 16 de febreiro de 2022, ás 10:30 horas en primeira convocatoria.
A asistencia á devandita asemblea poderá ser de dúas maneiras diferentes: por vía conexión en liña (para poder realizar a conexión deberán poñerse en contacto connosco previamente, no correo [email protected] ou no teléfono/ whatssapp 607843384, onde lle informaremos dos pasos para seguir) ou presencialmente (comunicando a asistencia a través dos mesmos medios, onde se lles indicará onde terá lugar a reunión)
A orde do día é o seguinte
ORDE DO DÍA:
1. Lectura e aprobación da acta anterior
2. Presentación e aprobación das contas anuais (balance, conta de perdas e ganancias) e memoria de actividades correspondentes ao exercicio 2021
3. Presentación das actividades do ano 2022
4. Rogos e preguntas
Por medio da presente convócase a socios/ as a unha asemblea extraordinaria, que terá lugar o vindeiro mércores 16 de febreiro de 2022, ás 11:15 horas en primeira convocatoria.
A asistencia á devandita asemblea poderá ser de dúas maneiras diferentes: por vía conexión en liña (para poder realizar a conexión deberán poñerse en contacto connosco previamente, no correo [email protected] ou no teléfono/ whatssapp 607843384, onde lle informaremos dos pasos para seguir) ou presencialmente (comunicando a asistencia a través dos mesmos medios, onde se lles indicará onde terá lugar a reunión)
A orde do día é o seguinte
ORDE DO DÍA:
1. Renovación da xunta directiva
2. Modificación de estatutos