Asamblea ordinaria Anual de AFALU 2023

Convócase aos socios/as de AFALU á asemblea ordinaria anual, que terá lugar o vindeiro mércores DÍA 12 DE ABRIL DE 2023, ás 10:00 horas en primeira convocatoria, e ás 10:30 en segunda convocatoria. A asistencia á devandita asemblea será de dúas maneiras diferentes: por vía conexión en liña (para poder realizar a conexión deberán poñerse en contacto connosco previamente, antes do 5 de abril, no correo [email protected] ou no teléfono/whatssapp 607843384, onde lle informaremos dos pasos para seguir) ou presencialmente.

ORDE DO DÍA:

1. Lectura e aprobación da acta anterior

2. Presentación e aprobación das contas anuais (balance, conta de perdas e ganancias) e memoria de actividades correspondentes ao exercicio 2022)

3. Presentación das actividades do ano 2023

4. Rogos e preguntas

 

***

Se convoca a socios/as de AFALU a la asamblea ordinaria anual, que tendrá lugar el próximo MIÉRCOLES DÍA 12 DE ABRIL DE 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 10:30 en segunda convocatoria.
La asistencia a dicha asamblea será de dos maneras diferentes: por vía conexión online (para poder realizar la conexión deberán ponerse en contacto con nosotros previamente, antes del 5 de abril, en el correo [email protected] o en el teléfono/whatssapp 607843384, donde le informaremos de los pasos a seguir) o presencialmente.

ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Presentación y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias) y memoria de actividades correspondientes al ejercicio 2022)
3. Presentación de las actividades del año 2023
4. Ruegos y preguntas