Depresión postnavideña

Sínteste triste unha vez rematadas as festas do Nadal? Durante os festexos, non puideches desfrutar como che gustaría ao recordar ás persoas que faltan? Os días invernais fanche sentir sen enerxía nin motivación para sair da casa?

Pois… non te preocupes, é algo que nos pasa a moitas persoas. Sobre todo, ás persoas de maior idade porque as ausencias son máis e faltan persoas moi significativas: a parella, os pais, irmáns…

Algúns chámanlle #depresiónpostnavideña, pero, en realidade, non deixa de ser un cambio do noso estado de ánimo propiciado por todo o que implica o fin dun ano, o comezo dun novo. E con eles, a nosa reflexión sobre a vida e o noso grao de satisfacción con ela e con nós mesmos.

Para quitarnos esta tristeza yecansazo:
? Non illarnos,estar coa #familia e #amigos ?
? Facer un esforzo por sair e cumprir coa nosa rutina: deporte ?,actividades sociais ?
? E o MÁIS importante: valorar todo o bo que temos e ser optimistas ?

Te sientes triste cuando se terminan las navidades? Durante las fiestas no pudiste disfrutar como te gustaría al recordar a las personas que faltan? Los días de invierno te hacen sentir sin energía ni motivación para salir de casa?

Pues..no te preocupes, es algo que nos pasa a muchos. Sobre todo, a las personas de más edad porque las ausencias son más y faltan personas muy importantes: pareja, padres, hermanos..

Algunos le llaman #depresiónpostnavideña, pero en realidad, no deja de ser un cambio de nuestro estado de ánimo provocado por todo lo que implica que se termine el año y empezar uno nuevo. Y con ellos, nuestra reflexión sobre la vida y nuestro grado de satisfacción con ella y con nosotros mismos.

Para quitarnos esta tristeza y cansancio:
? No aislarnos, estar con la #familia y #amigos ?
? Hacer un esfuerzo por salir y cumplir con nuestra rutina: deporte ?,actividades sociales ?
? Y lo MÁS importante: valorar todo lo bueno que tenemos y ser optimistas ?
#psicología #tristura #tristeza #afalu #ayuda #autoayuda #apoyo#cuidador #depresión