Día do libro

As persoas con #enfermidadedeAlzheimer deixan de ler libros (se é que o facían antes) ? Por que? Pois o motivo principal é que os déficits na atención e memoria impide que signa o fío da historia. O mesmo ocorre coas películas ?

Aínda así, para todos nós, familiares e coidadores, os nosos usuarios son os mellores libros. Persoas cheas de historia e sabiduría. Ensínannos día tras día a importancia do máis esencial: o cariño, a empatía…

Poñamos os pés na terra e vivamos día a día, vendo todo o bo que temos, pode que un día esquezamos e algunhas follas do noso #libro queden en branco, pero o amor e os recordos máis importantes permanecerán… ??

Día del libro ?

Las personas con #enfermedaddeAlzheimer dejan de leer libros (si lo hacían antes) ? Por que? Pues el motivo principal es que los déficits en atención y memoria impiden que siga el hilo de la historia. Lo mismo ocurre con las películas ?

Aún así, para todos nosotros, familiares y cuidadores, nuestros usuarios son los mejores libros. Personas llenas de historia y sabiduría . Nos enseñan día tras día la importancia de lo más esencial: el cariño, la empatía…

Pongamos los pies en la tierra y vivamos día a día, valorando todo lo bueno que tenemos, es posible que un día olvidemos y algunas hojas de nuestro libro se queden en blanco, pero el amor y los recuerdos más importantes permanecerán.. ??

#afalu #AlzheimerLugo #díadellibro #elmejorlibro #historia#inteligenciaemocional #bienestar #empatía #lectura #deficitdeatención#memoria