Ejercitar el vocabulario

En pleno mes de xaneiro e coa baixada de temperaturas ⬇️estamos recordando algunhas das moitas formas que temos os galegos de referirnos á chuvia. ?
Os nosos usuarios xogan a ser metereólogos e a parte de recordar as palabras propias da nosa lingua, pásano ben facendo manualidades e creando figuras o que lles axuda a traballar a motricidade fina, concentración, orientación temporoespacial, etc.

En pleno mes de Enero y con la bajada de temperaturas ⬇️estamos recordando algunas de las muchas formas que tenemos los gallegos de referirnos a la lluvia. ?
Nuestros usuarios juegan a ser metereólogos y a parte d recordar las palabras propias de nuestro idioma, lo pasan bien haciendo manualidades y creando figuras lo que les ayuda a trabajar la motricidad fina, concentración, orientación temporoespacial, etc