Ergoterapia baseada en decoracións do Nadal

Nos diferentes procesos de rehabilitación da Terapia Ocupacional para mellorar a autonomía e a calidade de vida das persoas atopamos a “Laborterapia”ou “Ergoterapia” 🔧⚙️🧩. A Laborterapia consiste na realización de actividades productivas significativas para as persoas, co obxectivo de potenciar as capacidades cognitivas, funcionais e de interacción social das persoas con enfermidade de Alzheimer e outras demencias. Tamén favorece as relacións sociais , o que mellora a autoestima e participación social. Á vez traballanse destrezas e habilidades motrices como a motricidade fina, o agarre, a movilidade articular, xunto co entrenamento das capacidades cognitivas como gnosias, praxias, a atención, concentración e a memoria 🧠🙌🏼🧶.

Estos días, en AFALU, estamos a facer obradoiros de Laborterapia orientados á creación de elementos decorativos de cara ó Nadal, traballando así memos o orientación espacio-temporal 🕰️🏠🎄.

*

*

Dentro de los procesos de rehabilitación de Terapia Ocupacional para mejorar la autonomía y calidad de vida de los mayores encontramos la «Laborterapia» o «Ergoterapia» 🔧⚙️🧩. La Laborterapia consiste en la realización de actividades productivas significativas para la persona, con el objetivo de potenciar las capacidades cognitivas, funcionales y de interacción social de las personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. También favorece las relaciones sociales, lo que mejora la autoestima y la participación social. Se trabajan también destrezas motrices como la motricidad fina, el agarre, la movilidad articular, junto con el entrenamiento de las capacidades cognitivas como las gnosias, praxias, la atención, la concentración y la memoria🧠🙌🏼🧶. Estos días, en AFALU, estamos realizando talleres de Laborterapia orientados a la creación de elementos decorativos de cara a Navidad, trabajando al mismo tiempo la orientación espacio-temporal🕰️🏠🎄.

Esta actividade está cofinanciada dentro da colaboración do Concello de Lugo no programa «Actividades de estimulación cognitiva para doentes de Alzheimer»