Esperanza para o 2021

Remata este extraño e irrepetible ano 2020 e agardamos con esperanza o 2021 que ven inaugurando a vacinación da poboación máis vulnerable.

Foi un ano duro, no que perdemos a moita xente, perdemos días e meses que parece que non atopan na nosa mente, perdemos os abrazos e os bico, perdemos a cercanía… Pero esperamos que isto no sexa en balde e que sexamos capaces de recapacitar sobre o que é realmente importante nas nosas vidas.

Agora mesmo só nos están a pedir que respectemos unhas cantas normas de sentido común, nada extraordinario, levar a mascarilla, lavar as mans, gardar a distancia de seguridade, non xuntarnos con non convivintes en lugares pechados e sen boa ventilación… e todo isto para qué? Para salvar vidas. Pensemos un pouco nas persoas vulnerables, as que o están pasando mal, que están na UCI, os traballadores que están coidando deles e arriscando as súas propias vidas, as familias… Paremos a terceira curva!!

Quédanos finalmente dar as grazas ó equipo que forma AFALU pola implicación, o esforzo, o cariño e o bo facer que realizan cada día. Ás familias das persóas que atendenmos pola paciencia, aceptar os cambios e os novos protocolos. Ás persóas usuarias de AFALU porque sodes totalmente maravillosas!!

Así que dende AFALU o noso desexo de Ano Novo é saúde e solidariedade para todxs.

Acaba este extraño e irrepetible 2020 y aguardamos con esperanza el 2021 que viene inaugurando la vacunación de la población más vulnerable.

Ha sido un año duro, el que hemos perdido a mucha gente, perdimos días y meses que parece que no se encuentran en nuestra mente, perdimos los abrazos y los besos, perdimos la cercanía… Pero esperamos que esto no haya sido en balde y que seamos capaces de recapacitar sobre lo que es realmente importante en nuestras vidas.

Ahora mismo sólo nos están pidiendo que respetemos unas cuantas normas de sentido común, nada extraordinario, llevar mascarilla, lavar las manos, guardar la distancia de seguridad, no juntarnos con no convivientes en lugares cerrados y sin ventilación adecuada… y todo esto ¿para qué? Para salvar vidas.  Pensemos un poco en las personas vulnerables, lsa que lo están pasando mal, las que están en la UCI, los trabajadores que las están cuidando y arriesgando sus vidas, las familias… ¡Paremos la tercera curva!

Nos queda finalmente dar las gracias al equipo que forma AFALU por su implicación, esfuerzo, cariño y el buen hacer que realizan cada día. A las familias de las personas que atendemos por la paciencia, aceptar los cambios y los nuevos protocolos. A las personas usuarias de AFALU porque ¡¡sois totalmente maravillosas!!

Así que desde AFALU nuestro deseo de Año Nuevo es salud y solidaridad para todxs.