Novas tecnoloxías para tódalas idades

Neste mes de maio rematamos os obradorios de novas tecnoloxías levado a cabo na nosa Unidade Preventiva de Muras. Foron meses onde nos centramos nun aprendizaxe teórico-práctico do uso das novas tecnoloxías, poñendo especial atención ó uso do móvil pola súa accesibilidade.

📲 As novas tenocnoloxías constitúen un dos pilares fundamentales do envellecemento activo🧓🏻👴🏻. Estas representan unha nova forma de comunicarnos, de aprender e de convivir cós demais e có entorno. Ademáis, cumplen multitude de beneficios como:

✔️Reducir a brecha xeneracional entre os máis xóves e os maiores.
✔️Aumentar a independencia e autonomía nos maiores.
✔️Potenciar a autoeficacia e autoestima da persoa.
✔️Fomentar a inclusión dos maiores nos trámites administrativos.
✔️Disminuir as barreiras e accesibilidade a información e servizos.

Estos son só algúns exemplos dos beneficios do uso das novas tecnoloxias nos adultos maiores.
Por eso, é importante dotar de ferramentas e aprendizaxe para dominar un método de comunicación que sen ningunha dúbida, chegou para quedarse👀.