O Servizo Galego de Saúde e AFALU colaborarán para desenvolver accións conxuntas en prol das persoas con demencia

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, e Carmen Pena Ledo, presidenta da xunta directiva da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Lugo (AFALU), asinaron hoxe un convenio marco de colaboración para o desenvolvemento de accións conxuntas en prol das persoas con demencia, así como do seu entorno familiar e convivencial.

Tal e como se recolle no convenio, o propósito do mesmo é a realizacion de actividades e proxectos de colaboración en asuntos que resulten de interese na área sanitaria de Lugo. Así, poranse en marcha campañas de formación comunitaria dirixidas ao diagnóstico precoz; programaranse actividades psicoeducativas para coidadores non formais (entorno familiar e convivencial) de persoas con demencia; e difundirase información de interese común a través dos soportes de comunicación dos que dispoñen as partes asinantes nos centros dependentes da área sanitaria de Lugo.

Ao abeiro do convenio, tamén farase cesión puntual de espazos para o desenvolvemento de proxectos piloto de atención ás persoas con demencia e o seu entorno familiar e convivencial nos centros dependentes da área sanitaria de Lugo.

El conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, y Carmen Pena Ledo, presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Lugo (AFALU), firmaron hoy un convenio marco de colaboración para el desarrollo de acciones conjuntas en pro de las personas con demencia, así como de su entorno familiar y convivencial.

Tal y como se recoge en el convenio, el propósito del mismo es la realizacion de actividades y proyectos de colaboración en asuntos que resulten de interés en el área sanitaria de Lugo. Así, se pondrán en marcha campañas de formación comunitaria dirigidas al diagnóstico precoz; se programarán actividades psicoeducativas para cuidadores no formales (entorno familiar y convivencial) de personas con demencia; y se difundirá información de interés común a través de los soportes de comunicación de los que disponen las partes firmantes en los centros dependientes del área sanitaria de Lugo.