O último mes do ano

Quédanos o último mes de este atípico ano. Un mes que nos trae o inverno, o nadal, os recordos…
É un mes para disfrutar, dende o primeiro día ata o último, das paersoas que nos acompañan cada día apoiándonos e axudando a erguernos cando caemos, e das que no seu día tamén o fixeron e agora non poden… así que tócanos a nos dárlles a man e acompañalos no camiño 🤝💜🧡

Nos queda el último mes de este atípico año. Un mes que nos trae el invierno, la navidad, recuerdos…
Es un mes para disfrutar, desde el primer día hasta el último, de las personas que nos acompañan cada día apoyándonos y ayudando a levantarnos cada vez que caemos, y de las que, en el pasado, también lo hicieron y ahora no pueden… Así que ahora nos toca darles la mano y acompañarlos en el camino 🤝💜🧡