Presentación do libro «Morir dos Veces»

O pasado venres 9 de xuño, tivemos o pracer de contar co escritor Iván Alexandre Urbán (como autor Alejandro Seral), quen veu a facernos unha presentación do seu libro «Morir dos veces».
Para empezar, proxectouse un documental que se fixo fai algúns anos para o programa Crónicas de TVE, debido a que seu pai sufriu a Enfermidade de Alzheimer e cóntase como foi a evolución desta e como a estaban a vivir os familiares máis cercanos.
Nunha segunda parte, o autor estivo a falar da súa novela, publicada no 2021. Nela narra como adaptan as súas vidas a muller e o fillo dun enfermo de Alzheimer tras o diagnóstico.
Parte da nosa Xunta Directiva tamén colaborou no diálogo, trala presentación, compartindo experiencias.
Moitas grazas, Iván, por esta experiencia tan enriquecedora.
**
El pasado viernes 9 de junio, tuvimos el placer de contar con el escritor Iván Alexandre Urbán (como autor Alejandro Seral), quien vino a hacernos una presentación de su libro «Morir dos veces».
Para empezar, se proyectó un documental que se hizo hace algunos años para el programa Crónicas de TVE, debido a que su padre sufrió la Enfermedad de Alzheimer y se cuenta como fue la evolución de esta y como la estaban a vivir los familiares más cercanos.
En una segunda parte, el autor estuvo hablando de su novela, publicada en el 2021. En ella narra cómo adaptan sus vidas la mujer y el hijo de un enfermo de Alzheimer tras el diagnóstico.
Parte de nuestra Junta Directiva también participó en el diálogo, tras las presentación, compartiendo experiencias.
Muchas gracias, Iván, por esta experiencia tan enriquecedora