Todos necesitamos afecto

O cariño e o afecto son cruciais no coidado de persoas con #enfermidadedeAlzheimer
Tod@s necesitamos recibir mostras de amor ? Máis aínda os nosos usuarios. Precisan de que nós lles aportemos a seguridade e a calma que lles falta debido á desorientación, á reexperiencia de eventos negativos do pasado, ás alucinacións…

Para coidar a unha persoa con demencia é imprescindible a #empatía, se nos poñemos no seu lugar ?? é máis sinxelo comprender o seu comportamento e, así, todo é máis levadeiro.

El cariño y el afecto son cruciales en el cuidado de personas con #efermedaddeAlzheimer
Tod@s necesitamos recibir muestras de amor ? Más si aún nuestros usuarios. Necesitan que les aportemos la seguridad y la calma que les falta debido a la desorientación, la reexperiencia de eventos negativos del pasado, a las alucinaciones…

Para cuidar a una persona con demencia es imprescindible la #empatía, si nos ponemos en su lugar ?? es más fácil comprender su comportamiento y, así, todo es más llevadero.

#emociones #inteligenciaemocional #cariño #cuidado #AFALU #demencia#alzheimer #EA #alzheimerLugo #neurodegenerativas #afecto #cuidadores