Venir a AFALU también sirve para evitar el aislamiento social

Vir á Unidade Terapéutica ou ao Centro de día de AFALU implica comezar a formar parte dun grupo.

O illamento social no que viven as persoas maiores hoxe en día é un problema moi grave, e isto acentúase cando se suma a enfermidade de Alzheimer. As nosas persoas precisan dun espazo adecuado para socializar, convivir e relacionarse e, este, é un dos nosos obxectivos prioritarios.

Queremos ser:
?O lugar onde as persoas con demencia viven plenamente (de acordo á súa situación) mentres que os seus coidadores dispoñen de tempo para, tamén, vivir plenamente, autocoidándose ??

Venir a la Unidad Terapéutica o al Centro dedía de AFALU implica empezar a formar parte de un grupo.

El #aislamientosocial en el que viven las personas mayores es un problema muy grave, y esto se acentúa cuando se suma la enfermedad de Alzheimer. Nuestras personas necesitan un espacio adecuado para socializar, convivir y relacionarse y, este es uno de nuestros objetivos prioritarios.

Queremos ser:
?El lugar donde las personas con demencia viven plenamente (de acuerdo a su situación) mientras que sus cuidadores disponen de tiempo para, también, vivir plenamente, autocuidándose ??