Volta á rutina

Os coidadores de persoas que padecen algún tipo de demencia, adoitan pasar as festas de Nadal acompañados dos seus seres queridos, rodeados de xente e contando co seu apoio; algo que pode cambiar coa volta á rutina.
Con isto, é común que eles experimenten o sentimento da soidade, que á súa vez pode desencadear en procesos desadaptativos de afrontamento, estrés ou mesmo chegar ata o que coñecemos como síndrome do coidador queimado.
Cómo nos podemos enfrontar á soidade? É necesario atopar momentos para compartir tempo con amigos e familiares, así como buscar axuda doutras persoas tanto da nosa contorna como de profesionais.
En AFALU contamos con expertos que che poden axudar a xestionar todas aquelas emocións e sentimentos que poidas experimentar no proceso de coidar, así como grupos de apoio para que te sintas acompañado nun espazo seguro. Contacta connosco se necesitas axuda ou tés calquera dúbida.
*
*
*
Los cuidadores de personas que padecen algún tipo de demencia, suelen pasar las fiestas de Navidad acompañados de sus seres queridos, rodeados de gente y contando con su apoyo; algo que puede cambiar con la vuelta a la rutina.
Con esto, es común que ellos experimenten el sentimiento de la soledad, que a su vez puede desencadenar en procesos desadaptativos de afrontamiento, estrés o incluso llegar hasta lo que conocemos como síndrome del cuidador quemado.
¿Cómo nos podemos enfrentar a la soledad? Es necesario encontrar momentos para compartir tiempo con amigos y familiares, así como buscar ayuda de otras personas tanto de nuestro entorno como de profesionales.
En AFALU contamos con expertos que te pueden ayudar a gestionar todas aquellas emociones y sentimientos que puedas experimentar en el proceso de cuidar, así como grupos de apoyo para que te sientas acompañado en un espacio seguro. Contacta con nosotros si necesitas ayuda o tienes cualquier duda.

📞607843384
💻 [email protected]