AFALU en la Cartera de Servicios

Desde el 2014 AFALU entró en la Cartera de Servicios de la Xunta de Galicia con:

– 01010501 Apoio ás actividades básicas e instrumentais da vida diaria.
– 01010502 Rehabilitación funcional
– 01010503 Fisioterapia
– 01010505 Logopedia
– 01010506 Terapia ocupacional
– 01010507 Estimulación cognitiva
– 01010509 Atención psicomotriz
– 01010510 Atención psicolóxica
– 01010513 Rehabilitación psicosocial
– 01010514 Atención pedagóxica
– 01010515 Préstamo de productos de apoio
– 020101 Servizos de prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal para persoas dependentes con Alheimer
– 102010101 Servizo de prevención da dependencia específico de Alzheimer ou outras demencias
– 02010102 Servizo específico de estimulación terapeútica de alzheimer e outras demencias

o Información e orientación
o Asistencia ás actividades básicas da vida diaria
o Terapia ocupacional
o Estimulación cognitiva
o Atención psicolóxica
o Logopedia
o Actividades de ocio e tempo libre

Para más información: DEPENDENCIA LUGO 982 889 130

Carteira Servizos Afalu