Baraja española

rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size:
14px;»>

Barallamos as cartas e pedímoslle que nolas separe por paus, que as poña por orde numérica, que coloque áselos xuntos…. temos múltiples variables!! E se nos animamos a xogar unha partida ( brisca, escoba cinquillo…) moito mellor!!