Curso a personas coidadoras de menores en situación de dependencia

Por segundo ano consecutivo AFALU foi seleccionado para impartir os cursos de persoas coidadoras de menores en situación de dependencia organizados pola Consellería de Política Social. Trátase de 7 cursos que se fan en A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e
Vigo. A temática trata sobre pautas de coidado e estimulación no fogar de menores en situación de dependencia.
Estás formacións teñen moi boa acollida con unha gran implicación polas persoas asistentes ó ser directamente os pais e nais destes menores.