Firma do convenio coa Exma. Deputación de Lugo

Reunión entre o presidente da Exma. Deputación Provincial de Lugo, D. José Tomé, e a presidenta de AFALU, Dna. Carmen Pena, onde falamos do traballo que desenrola AFALU na provincia de Lugo, gracias á subvención nominativa que fai a Deputación de xeito anual, e asinando a que temos concedida para o presente ano.
Agracemos o apoio constante da Deputación cara a nosa asociación.