Grupo de Familias de junio

VENRES 21 DE XUÑO: GRUPO DE FAMILIAS ???

Vamos a falar sobre algo MOI importante para a nosa #autoestima: como nos vemos e como cremos que nos ven os demais ?

O noso obxectivo será que cada persoa teña unha imaxe máis real e positiva de sí mesma, tanto en calidade de coidadora como en calidade de ser con desexos e metas propias ?

«Memoria selectiva para lembra-lo bo, prudencia lóxica para non dana-lo presente e optimismo desafiante para encara-lo futuro». @isabelallende


#afalu #alzheimerLugo #grupodefamilias #autocoidado #emocións#psicoloxía #axuda #apoio #atención #familia #coidador

VIERNES 21 DE JUNIO: GRUPO DE FAMILIAS ???

Vamos a hablar sobre algo MUY importante para nuestra #autoestima: cómo nos vemos e cómo creemos que nos ven los demás ?

Nuestro objetivo será que cada persona tenga una imagen más real y positiva de sí misma, tanto como cuidadora como en calidad de ser humano con deseos y metas propias ?

«Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para non
dañar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro». @isabelallende


#afalu #alzheimerLugo #grupodefamilias #autocuidado #emociones#psicología #ayuda #apoyo #atención #familia #cuidador