Importancia de los cambios de tiempo en demencias neurodegenerativas

Estes días estamos tendo temperaturas moi variables ao longo do día e, co outono, comeza a refrescar, algúns días ata parece inverno ❄,é por isto que temos que estar aínda máis pendentes das nosas persoas con demencia.
Para comenzar, información ?:co envellecemento, a pel vaise facendo máis fina e propensa á sequedade. Isto provoca unha perda de receptores cutáneos, e isto á súa vez, implica unha diminución da percepción dos cambios de temperatura. É dicir, coa vellez notamos menos as oscilacións entre frío e calor.
A isto temos que sumar os efectos da demencia que, moi probablemente, suporá a perda da capacidade da persoa para adaptarse aos cambios (por ou quitar roupa) e, para percibir e expresar os mesmos. A súa sensación máis habitual é a de frío pero, en moitas ocasións, poden ter frío ou calor e non manifestalo.
É por isto que, nós, os coidadores formais e informais, debemos ser o seu termorregulador, tratando de manter sempre unha temperatura ambiente cálida e
confortable.
Nestas datas é moi importante protexelos do frío, para así esquivar os temidos catarros ?

Estos días estamos teniendo temperaturas muy variables a lo largo del día y, con el otoño, empieza a refrescar, algunos días hasta parece que estamos en invierno ❄,
por ello tenemos que estar aún más pendientes de nuestras personas con demencia.
Para empezar, información ?:con el envejecimieno, la piel se va haciendo más delgada y propensa a la sequedad. Esto provoca una pérdida de receptores cutáneos, y, a su vez, implica una disminución de la percepción de los cambios de temperatura. Es decir, con la vejez notamos menos las oscilaciones entre frío y calor.
A esto le tenemos que añadir los efectos de la demencia que, muy probablemente, supondrá la pérdida de la capacidad de la persona para adaptarse a los cambios (poner o quitar ropa) y, para percibir y expresar los mismos. Su sensación más habitual es la de frío pero, en muchas ocasiones, pueden tener frío o calor y no manifestarlo.
Es por esto que, nosotros, cuidadores formales e informales, debemos ser su termorregulador, tratando de mantener siempre una temperatura ambiente
cálida y confortable.
En estas fechas es muy importante protegerlos del frío para así evitar los temidos resfriados ?

#afalu #alzheimerLugo #tiempo #frío #cuidandoanuestrosmayores#otoño #octubrefrío #winteriscoming #gotafria