Iniciamos accións formativas

O 19 de novembro iniciamos dúas accións formativas AFD 2018/2019 das especialidades atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais e atención a persoas no domicilio. O xefe territorial de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Ramón Carballo. acudiu á inauguración destas formacións, xunto coa vicepresidenta de AFALU, Iria Franco, e o director dos centros de día de AFALU, Valentín Calvín.
Estas accións formativas están cofinanciadas pola Consellería de Economía, emprego e industria da Xunta de Galicia e o Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
AFALU foi adxudicataria de 4 destas accións formativas a desenrolar entre 2018 e 2019.

El 19 de noviembre iniciamos dos acciones formativas AFD 2018/2019 de las especialidades atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y atención a personas en el domicilio. El jefe territorial de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Ramón Carballo. acudió a la inauguración de estas formaciones, junto con la vicepresidenta de AFALU, Iria Franco, y el director de los centros de día de AFALU, Valentín Calvín.

Estas acciones formativas están cofinanciadas por la Consellería de Economía, emprego e industria de Xunta de Galicia y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
AFALU fue adjudicataria de 4 de estas acciones formativas a desarrollar entre el 2018 y el 2019.