O papel da Educadora Social

Afalu foi convidado pola USC, en concreto pola Facultade de Ciencias da Educación (Grao en Educación Social), para impartir unha charla dentro da materia «Experiencias e recursos en Educación Social), do segundo curso de dita titulación. A nosa educadora, Esther Trashorras, explicou aos alumnos en qué consiste o seu traballo dentro da Asociación, así como a importancia e necesidade do traballo en equipo.
Agradecemos ao profesor Suso Rodríguez a súa invitación e aos alumnos o seu interés e a participación durante unhas xornadas interesantes e productivas para ambas partes.

Afalu fue invitado por la USC, en concreto por la Facultad de Ciencias de la Educación (Grado en Educación Social) para impartir una charla dentro de la materia, «Experiencias y recursos en Educación Social» del segundo curso de dicha titulación. Nuestra educadora, Esther Trashorras, explicó a los alumnos en qué consiste su trabajo dentro de la Asociación, así como la importancia y necesidad del trabajo en equipo.
Agradecemos al profesor Suso Rodríguez su invitación y a los alumnos el interés y la participación durante una jornada interesante y productiva para ambas partes.