Traballo de investigación sobre os efectos do confinamento nos coidadores e enfermos de demencias

O día 29 de maio o equipo de traballadores/as de AFALU estivemos formándonos nas XIX Xornadas Interdisciplinarias da FAGAL e presentando o traballo de investigación Consecuencias do confinamento en coidadores/as e en pacientes de Alzheimer e outras Demencias Neurodexenerativas
Foi realmente enriquecedor e agardamos xa a convocatoria do próximo ano.