Reunión do Consello Asesor de Pacientes do que forma parte D. Valentín Calvín Fondevila, Director do Centro de Día que xestiona AFALU

O pasado 12 de novembro de 2014 reuniuse o Consello Asesor de Pacientes do que forma parte D. Valentín Calvín Fondevila, Director do Centro de Día de AFALU.