Samain

E rematando outubro en tódolos centros e unidades de AFALU poñémonos a festexar o samain, festa pagana que coincide co fin de ano celta e que Galicia está a recuperar nos derradeiros anos.

Aproveitamos para lembrar os xogos da infancia cas cabazas e os contos de lobos de transmisión oral entre xeracións que idearon os nosos ancestros castrexos. E montamos unha boa festa!

Acabando octubre en todos los centros y unidades de AFALU nos ponemos a celebrar el samain, fiesta pagana que coincide con el fin de año celta y que en Galicia se está recuperando estos últimos años.

Aprovechamos la ocasioón para acordarnos de los juegos que de niños realizaban con las calabazas y los llamados «contos de lobos» que eran historias de transmisión oral entre generaciones y que vienen desde nuestros ancestros castrexos. Y montar una buena fiesta!