Técnicos de AFALU imparten diversos cursos a persoal de varios Centros Hospitalarios de Galicia

O primeiro dos cursos de formación para traballadores sanitarios foi o de Lexislación laboral no HULA do 19 ao 23 de outubro.
Traballo nunha equipa multidisciplinar do  23 ao 27 de novembro no Hospital Comarcal de Monforte.
Bioética asistencial do 23 ao 27 de novembro no HULA.
Comunicación e traballo nunha equipa multidisciplinar do 14 ao 18 de decembro no Hospital Provincial de Pontevedra.