Técnicos de AFALU imparten un curso de Comunicación e Traballo en Equipo para profesionais en Monforte e Pontevedra