Traballo de psicomotricidade na demencia neurodexenerativa en AFALU

Dentro da psicomotricidade, existen multitude de obradoiros que poden ser levados a cabo con diferentes materiais e sen eles, tendo en conta que o importante é a relación motora e cognitiva cunha temática coñecida ou familiar para a persoa con Alzheimer.

A duración das sesións será de 40-60 minutos, aproximadamente, xa que se as terapias se prolongan demasiado, a persoa perde a concentración e prodúcese o cansazo.


Dentro de la psicomotricidad, existen multitud de talleres que pueden ser llevados a cabo con diferentes materiales y sin ellos, toda vez que el importante es la relación motora y cognitiva con una temática conocida o familiar para la persona con Alzheimer.

La duración de las sesiones será de 40-60 minutos, aproximadamente, ya que se las terapias se prolongan demasiado, la persona pierde la concentración y se produce el cansancio.